Können vermittelt – mit Powerserv

Human-Resource-Consulting

Z našo storitvijo svetovanja Human-Resource-Consulting vam ponujamo celostno zasnovo za reševanje vseh vprašanj vzdolž celotne verige ustvarjanja vrednosti v kadrovanju. Na tematskih področjih kadrovsko načrtovanje, pridobivanje kadrov, kontroling, razvoj in delovno pravo smo razvili potrebne kompetence.

To znanje vam dajemo na voljo v integrirani svetovalni zasnovi - s ciljem razvijanja skupnih in obojestranskih rešitev za vaše podjetje.

Naš pristop:

  • analiza
  • opredelitev potrebe po spremembi
  • razvoj/določanje ciljev
  • uresničevanje & nadzor

Pri uresničevanju smo vam na voljo s svojimi storitvami Stand-Alone:

Pri tem lahko prevzamemo vse delne HR procese in/ali vaše sodelavce izobrazimo v tej tematiki v skladu s potrebami. Npr. na področju kadrovskega načrtovanja, pridobivanja kadrov, razvoja kadrov in okvirnih pravnih pogojev.