Können vermittelt – mit Powerserv

Banke in zavarovalnice

Naši svetovalci imajo temeljita znanja o panogi finančnega sektorja. Negujejo mednarodne stike na vseh pomembnih področjih in poznajo posebne izzive finančnih trgov.

Posredujemo vam ali dajemo v najem kompetentne in motivirane sodelavce za vsa pomembna področja, med njimi so

 • zakladniki
 • pooblaščenci podjetja za skladnost
 • uslužbenci v zalednih službah
 • kreditni analitiki/uslužbenci
 • vodje upravljanja s tveganji
 • vodje upravljanja s portfelji
 • trgovalci z vrednostnimi papirji, izvedenimi finančnimi instrumenti in valutnimi pari FX (ž/m)
 • pomočniki pri trgovanju z vrednostnimi papirji, izvedenimi finančnimi instrumenti in valutnimi pari FX (ž/m)
 • prodajniki vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov in valutnih parov FX (ž/m)
 • trgovalci s strukturiranimi finančnimi instrumenti
 • svetovalci regulatornega kapitala
 • analitiki
 • poslovni finančni svetovalci
 • originatorji/investitorji na trge dolžniškega in lastniškega kapitala
 • svetovalci za združitve in prevzeme (M&A)
 • vodje upravljanja s portfelji nepremičnin
 • produktni vodje
 • svetovalci poslovnim in privatnim strankam
 • asistenti vodstvu podjetja
 • vodje podružnice