Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Banke in zavarovalnice

Banken und Versicherungen

Iščete nove poklicne izzive v finančnem sektorju? Powerserv vam posreduje ustrezno delovno mesto pri bankah, hranilnicah, finančnih instuitucijah ali ponudnikih finančnih storitev. Naši specializirani svetovalci dodobra poznajo panogo, gojijo stike v mednarodnih mrežah na vseh pomembnih področjih in poznajo posebne izzive finančnih trgov. Ustrezno privlačni in raznovrstni so naši profili delovnih mest:

 • zakladniki
 • pooblaščenci podjetja za skladnost
 • uslužbenci v zalednih službah
 • kreditni analitiki/uslužbenci
 • vodje upravljanja s tveganji
 • vodje upravljanja s portfelji
 • trgovalci z vrednostnimi papirji, izvedenimi finančnimi instrumenti in valutnimi pari FX (ž/m)
 • pomočniki pri trgovanju z vrednostnimi papirji, izvedenimi finančnimi instrumenti in valutnimi pari FX (ž/m)
 • prodajniki vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov in valutnih parov FX (ž/m)
 • trgovalci s strukturiranimi finančnimi instrumenti
 • svetovalci regulatornega kapitala
 • analitiki
 • poslovni finančni svetovalci
 • originatorji/investitorji na trge dolžniškega in lastniškega kapitala
 • svetovalci za združitve in nakupe M&A
 • vodje upravljanja s portfelji
 • produktni vodje
 • svetovalci poslovnim in privatnim kupcem
 • asistenti vodstvu podjetja
 • vodje podružnice