Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Inženiring & tehnika

Engineering & Technik

Panoge v porastu, kot npr. gradnja strojev in naprav ali nove energije, potrebujejo najboljše znanje in sposobnosti za razvoj inovativnih rešitev. Za strokovnjake in specialiste tako obstajajo privlačne perspektive, ki jih identificiramo za vas in posredujemo v obliki konkretnih ponudb delovnih mest:

We offer jobs for...

  • konstruktorji naprav
  • konstruktorji in risarji CAD
  • inženirji elektronike
  • elektrotehniki
  • inženirji živilske tehnologije
  • tehnični risarji
  • inženirji procesne tehnike
  • industrijski inženirji