Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Logistika

Panoga logistike skrbi za to, da gospodarstvo ostane v gibanju. Za motivirane strokovnjake z najrazličnejših področij uporabe obstajajo ustrezno dobre možnosti. Za naslednje profile delovnih mest imamo vedno znova primerne ponudbe:

We offer jobs for...

  • disponenti
  • skladiščni delavci
  • vozniki viličarjev
  • komisionarji
  • pakirci
  • poklicni vozniki motornih vozil
  • špediterji
  • sodelavci v izvoznem oodelku
  • svetovalci logistike
  • vodje upravljanja nabavne verige