Können vermittelt – mit Powerserv

Logistika

Logistična podjetja potrebujejo izbrane specialiste in sodelavce, sposobne prenašati visoke obremenitve, ki bodo dorasli visokim zahtevam te dinamične panoge. Naši sodelavci vedo, kaj natanko je na posameznih področjih pomembno, in vam posredujejo ali dajo v najem kompetentne in motivirane sodelavce, kot so

  • disponenti
  • skladiščni delavci
  • vozniki viličarjev
  • komisionarji
  • pakirci
  • poklicni vozniki motornih vozil
  • špediterji
  • sodelavci v izvoznem oodelku
  • svetovalci logistike
  • vodje upravljanja nabavne verige