Begeisterung vermittelt – mit Powerserv

Načelo Powerserv

Ker je pri nas človek v središču, smo »boljši pri delu«.

Kot vodilni avstrijski ponudnik kadrovskih storitev delujemo na osnovi jasnih načel, ki omogočajo trajne rezultate po okusu naših strank in sodelavcev. So zagotovilo za potrebno stabilnost in prilagodljivost na dinamično razvijajočem se trgu.  

Stabilni in neodvisni v strukturi

Smo avstrijsko podjetje, ki je popolnoma neodvisno od mednarodnih investitorjev. Zato se nam ni treba podrejati kratkoročnim donosnim ciljem kapitalskih naložb, ki predstavljajo oviro dolgoročni ekonomičnosti. Obenem smo eden izmed treh najvišje uvrščenih ponudnikov kadrovskih storitev na domačem trgu. Vsem udeleženim to zagotavlja visoko mero organizacijske in finančne varnosti.

Izkušeni in inovativni v panogi

Že dobrih 30 let uspešno delujemo na področju kadrovskih storitev in to izkušnjo izrabljamo za svoje stranke in sodelavce. Iz spoznanj, ki smo jih pridobivali v toku časa, smo vedno znova naprej razvijali preizkušene metode. Tako kot nekdaj dosledno sledimo nastavkom nenehnih izboljšav in nadaljnjemu razvoju. 

Usposobljeni in človeški v kadrovskih storitvah

Sodelavci Powerserva so absolutni strokovnjaki vsak na svojem področju. Zaradi njihove usposobljenosti so npr. prosta mesta na koncu zasedena optimalno in za dolgo časa. Pri tem nam je zelo pomembno pravično in človeško ravnanje z vsemi udeleženimi. Človek s svojimi sposobnostmi in potrebami je pri nas v središču našega delovanja.

Dejavni na osebni in nadregionalni ravni

S 33 podružnicami in dobrimi 150 zaposlenimi smo prisotni na celotnem območju Avstrije. V vseh naših pisarnah na licu mesta so zaposleni usposobljeni sodelavci, ki osebno skrbijo za vas. Z lastnimi podružnicami smo zastopani tudi v Evropi in izkoriščamo močno povezanost naše skupine, da lahko zanesljivo vodimo mednarodne kadrovske projekte.

Transparentni in resni v vseh procesih

S Powerservom so stranke in sodelavci tudi v pravnem pogledu vedno v varnih rokah. Delujemo po zakonskih predpisih in vsako stopnjo procesa oblikujemo transparentno in sledljivo. Naš resen način dela zagotavlja podjetjem in prav tako sodelavcem najvišjo mero zanesljivosti.