Können vermittelt – mit Powerserv

FAQ

Kakšna je razlika med posredovanjem kadrov in zagotavljanjem kadrov?

Pri posredovanju poiščemo za vas ustrezno osebje in prevzamemo proces pridobivanja kadra v celoti ali delno. Ko smo za vas našli ustreznega kandidata ali kandidatko, sklenemo z njim/njo pogodbo o zaposlitvi.

Pri storitvi zagotavljanja kadrov (najem kadrov) vam damo na voljo primeren kader, ki je zaposlen pri nas kot ponudniku kadrovskih storitev, a dela pri vas.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Za katera področja nam Powerserv lahko posreduje in/ali da v najem kadre?

Vseeno, ali iščete kvalificiranega delavca, knjigovodjo ali tehnika: imamo ustrezne sodelavce za vse panoge in dejavnosti. Izobrazba in kvalifikacije se ravnajo v skladu z vašimi zahtevami.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kako hitro nam Powerserv lahko posreduje in/ali da v najem kadre?

Powerserv se lahko zelo hitro odzove na vaše želje. Odvisno od želenih kvalifikacij in položaja lahko za prosta delovna mesta poiščemo delavca v roku nekaj ur do nekaj dni.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kako je med udeleženimi stranmi urejena začasna zaposlitev?

Bistvo začasne zaposlitve je določeno s tristranskim razmerjem, t.i. »trikotnikom«. Mi kot podjetje, ki zaposluje za določen čas, smo v pogodbenem razmerju z vami kot stranko in v delovnem razmerju z delavcem, zaposlenim za določen čas. Ta pa je spet v zaposlitvenem razmerju z vašim podjetjem, pri katerem dejansko opravlja svoje delo. V pogodbi o najemu kadrov so urejene vse podrobnosti o »razpolaganju z delavcem, zaposlenim za določen čas«.

Posodobljeno 2014-02-04, ghost.company.

Ali zagotavljate tudi osebje le za en dan?

Powerserv vam v okviru najema kadrov daje sodelavce na voljo za en dan, več mesecev ali let.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kako hitro lahko Powerserv priskrbi nadomestnega delavca, npr.v primeru bolezni?

Če delavec, ki smo ga napotili k vam, enkrat izostane, lahko kadar koli hitro ponudimo nadomestnega delavca. Dostop do naše baze iskalcev zaposlitve nam omogoča, da se lahko na tako situacijo hitro in profesionalno odzovemo.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Ali lahko prevzamemo, t. j. zaposlimo sodelavce Powerserva?

Seveda lahko naše delavce, zaposlene za določen čas, po času 6-ih mesecev zaposlite za stalno.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kdo je v mojem podjetju oseba, ki ima pravico dajati navodila delavcem, zaposlenim za določen čas?

V vašem podjetju je odgovorna oseba pristojna za zaposlene za določen čas in ima pravico dajati navodila - kot pri vaših zaposlenih.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kdo je pristojen za napotke?

Splošne napotke daje Powerserv. Navodila v zvezi z delovnim mestom in dejavnostjo ter delom dajete v vašem podjetju vi sami pred začetkom dejavnosti.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kje so delavci, zaposleni za določen čas, zavarovani?

Delavci, zaposleni za določen čas, so zavarovani pri splošni nezgodni zavarovalnici AUVA in območni zdravstveni zavarovalnici GKK.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

V katerih primerih je odgovorno naše podjetje?

Kar se tiče odgovornosti, ni razlike med delavci, zaposlenimi za določen čas, in vašimi lastnimi sodelavci.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Komu je treba prijaviti nezgode?

Nezgode delavcev, zaposlenih za določen čas v vašem podjetju, je treba prijaviti podjetju, ki posreduje delo za določen čas. Podjetje, ki posreduje delo za določen čas, poda nato potrebne prijave nesreče. Neodvisno od tega pa morate nesreče delavcev, zaposlenih za določen čas, tudi v vašem podjetju evidentirati in dokumentirati.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.