Zukunft vermittelt - mit Powerserv

FAQ

Kakšna je razlika med najemom in posredovanjem kadrov?

Pri najemu kadrov (zagotavljanje kadrov) ste zaposleni pri Powerservu, vendar delate v podjetju naše stranke. Ko se delo v podjetju stranke zaključi, poskrbimo za nadaljevanje dela v drugem podjetju.

Pri posredovanju kadrov najdemo za vas ustrezno delovno mesto v podjetju stranke. Pogodba o zaposlitvi z vsemi pravicami in dolžnostmi se sklene med vami in podjetjem naše stranke.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Ali kaj stane, če uporabljam storitve podjetja Powerserv?

Naše storitve so za vas kot iskalca zaposlitve brezplačne. Uporabite naše storitve, da pridete do novih možnosti - ničesar ne tvegate.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kakšne so moje možnosti, da s Powerservom najdem zaposlitev?

Kot vodilni avstrijski ponudnik kadrovskih storitev ima Powerserv na voljo širok spekter strank, ki nenehno iščejo sodelavce - preko posredovanja ali najema.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kdo so stranke podjetja Powerserv?

Negujemo dolgoletna partnerstva z več tisoč mednarodnimi in domačimi kot tudi malimi in srednje velikimi podjetji najrazličnejših panog. Javna uprava in različne inštitucije sodijo med naše dolgoletne partnerje pri kadrovskih storitvah.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Ali sem kot delavec, zaposlen za določen čas, »pravilno« zaposlen in kdo je moj delodajalec?

Powerserv je vaš delodajalec in vas tudi zaposli. V veljavi je delovno pravo z vsemi pravicami in obveznostmi.

Posodobljeno 2014-02-04, ghost.company.

Katere socialne storitve imam kot delavec, zaposlen za določen čas?

Uživate vse pravice in obveznosti delovnega razmerja, t. j. zakonski odpovedni roki, pravice do socialnega zavarovanja, dopusta, nadaljnjega izplačevanja nadomestila pri bolezni, materinsko varstvo itd.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kako dolgo traja moje delo v podjetju stranke?

To je v celoti odvisno od stranke in njenih potreb. Delo lahko traja nekaj dni, lahko pa tudi več tednov/mesecev. Odvisno od tega, ali iščejo le kratkotrajno nadomestilo ali obstaja npr. projektna dolgoročna potreba po delavcih.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Ali sem lahko nameščen kjer koli?

Kje delate, odločamo skupaj z vami, kajti zadovoljni sodelavci so naš največji kapital. Določeno fleksibilnost in radovednost glede novih nalog pa bi vsekakor morali pokazati.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kakšna je možnost, da me kot delavca, zaposlenega za določen čas, prevzame oz. zaposli stranka?

Po naših izkušnjah vsakega 5. delavca, zaposlenega za določen čas, po delu v podjetju stranke to podjetje tudi prevzame. Kolikor bolj je podjetje zadovoljno s učinkom delavca, zaposlenega za določen čas, toliko večja je možnost.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Zaslužim kot delavec, zaposlen za določen čas, manj, kot če bi bil zaposlen pri podjetju stranke?

Za delo za določen čas veljajo kolektivne pogodbe, ki zagotavljajo pošteno plačilo. Odvisno od izobrazbe, znanj, kvalifikacij in izkušenj vsekakor prejemate plačilo, ki je običajno v panogi in krajevno.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Ali lahko začasna zaposlitev negativno vpliva na moj življenjepis?

Ravno nasprotno. Kot delavec, zaposlen za določen čas, kažete prilagodljivost, pripravljenost do učenja in angažiranost. Bodoči delodajalci bodo te kvalitete znali ceniti. Naši delavce, zaposlene za določen čas, zato posebno pogosto prevzemajo podjetja strank.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Je začasna zaposlitev le nekaj za manj kvalificirane?

Ne, kajti sodelavci podjetij, ki ponujajo začasno delo, so danes nameščeni na praktično vseh področjih in ravneh podjetij. Tako je tudi množica kvalificiranih delojemalcev, kot na primer IT-strokovnjaki ali inženirji, zaposlenih pri Powerservu.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kaj se zgodi, ko je moja zaposlitev pri stranki končana in Powerserv ne najde podjetja, v katerem bi lahko delal?

Vaš Powerservov svetovalec za stranke in kadre se potrudi, tako hitro kot le mogoče najti ustrezno delovno mesto. Če se zgodi, da v kratkem ni mogoče dobiti zaposlitve pri podjetju stranke, boste naprej dobivali plačo.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Kaj se zgodi, ko mi podjetje, pri katerem delam, ponudi prevzem?

Ni problema. Veseli smo za vas, da ste dobili to možnost po npr. 6 mesecih. Posebej še, ker ste pred tem lahko preizkusili, ali vam ponujeno delovno mesto, vzdušje v podjetju, kolegi in okolje ustrezajo.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.

Ali obstaja možnost, da tudi kot delavec, zaposlen za določen čas, koristim ponudbe za nadaljnje usposabljanje?

Nadaljnje usposabljanje za naše delavce, zaposlene za določen čas, zelo spodbujamo. Obstaja množica prilagojenih ponudb za nadaljnje usposabljanje. O tem se pogovorite z vašim svetovalcem za stranke in kadre.

Posodobljeno 2013-12-27, ghost.company.