Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Predstavitveni razgovor

Če ste prejeli vabilo za predstavitveni razgovor, je prva ovira premagana. Zdaj morate v razgovoru pridobivati točke s svojo osebnostjo in osebo, odgovorno za kadrovanje, prepričati o tem, da strokovno in osebnostno ustrezate ponujenemu delovnemu mestu.

Predstavitveni razgovori niso standardizirani. Zato se morate v pripravah na razgovor še enkrat izčrpno pozanimati o podjetju in prostem delovnem mestu. Zadosti informacij boste našli na domači strani določenega podjetja.

Pogosta vprašanja

Naslednja vprašanja lahko pričakujete pri predstavitvenem razgovoru:

 • Opišite vaše zadnje delovno mesto. Katera dela ste radi opravljali?
 • Katere naloge vam niso tako dobro ležale?
 • Ali je v krogu vaših znancev oseba, ki ji zavidate njeno delo? Kaj vam je všeč pri njenen delovnem mestu?
 • Kaj bi rekel vaš trenutni/zadnji nadrejeni, če bi ga vprašali po vaših prednostih in slabostih?
 • Kaj vas zanima v naši panogi/na našem razpisanem delovnem mestu?
 • Kaj se vam zdi pomembno pri vašem bodočem delodajalcu? Kaj pričakujete od njega?
 • Kako si predstavljate vaše delovno mesto v našem podjetju?
 • Zakaj bi radi zamenjali podjetje?
 • Kaj pravi vaš partner/vaš krog znancev na to, da se potegujete za delovno mesto pri nas?
 • Kaj želite v naslednjih letih policno in osebno doseči?
 • Kakšen vtis so na vas naredila delovna mesta?

Pravila oblačenja & vedenja

Poleg pravilne strokovne priprave je pomembno tudi, da izberete ustrezno obleko:

 • V obleki se morate dobro počutiti in narediti negovan vtis.
 • Svojo obleko za zaposlitveni razgovor vedno izberite panogi ustrezno in upoštevajte veljavne predpise oblačenja (npr. v bankah in zavarovalnicah).
 • Med celotnim razgovorom bodite pozorni na svojo govorico telesa. Nastopite mirno, samozavestno, vendar ne arogantno in ohranite svojo naravnost.
 • Med celotnim razgovorom pozorno poslušajte in na vprašanja odgovarjajte kratko in jedrnato. Za vaše navedbe, če je mogoče, vsakokrat naštejte primere.

Ugotovitve:

Naslednje ugotovitve morate potegniti iz predstavitvenega razgovora:

 • Ali podjetje in prosto delovno mesto ustreza vašim predstavam?
 • Bi radi postali sodelavec, sodelavka v tem podjetju?
 • Kakšno je vzdušje v podjetju? Kakšen je ton pogovora med kolegi?
 • Kakšen vtis so na vas naredila delovna mesta?

Powerserv vam pri vaših bodočih prijavah želi veliko uspeha!