Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Prijavna dokumentacija

Vaša dokumentacija naj vsebuje naslednje dokumete:

Spremno pismo

S pravim motivacijskim pismom pridobite pozornost odgovorne osebe za kadrovanje. Ustrezati mora standardom poslovnega pisma, s skrbno pregledanim pravopisom in slovnico.

Razdeljeno je na tri dele: Uvod, jedro in zaključek. Pri znani osebi, ki jo nagovarjamo, je osebni nagovor v naslovni vrstici (»Gospod«/»Gospa«) in v pismu (»Spoštovani gospod«/»Spoštovana gospa«) pravi pristop.

Če je prejemnik neznan, naslovite pismo tako: »v roke kadrovskega oddelka« in začnite pismo s »Spoštovani«. V uvodu na kratko navedite, da ste videli oglas ali imeli predhodni telefonski pogovor.

V jedru objektivno poudarite vaše bistvene strokovne kot tudi osebne sposobnosti. V zaključnem delu sporočite podjetju, kdaj bi lahko najprej začeli z delom kot tudi vaše realistično pričakovanje glede višine plače. Pismo zaključite tako, da izrazite svoje zanimanje za osebni predstavitveni razgovor.

Življenjepis

Iz življenjepisa izhajajo najpomembnejše informacije o kandidatu. Mora biti jasno strukturiran, vsebinsko popoln in vizualno ustrezno oblikovan. Priporočljiva struktura je videti, kot sledi:

Osebni podatki

Vaše ime, kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, e-poštni naslov), rojstni datum, rojstni kraj, narodnost in zakonski stan morajo biti vidni najprej. Tudi profesionalna fotografija je koristna.

Poklicne izkušnje

Naštejte posamezne poklicne mejnike vključno z navedbo časa (npr. 10/2009 do 06/2010), ime podjetja, naziv delovnega mesta in kratek opis dejavnosti. Pri tem navedite najprej najkasnejšo dejavnost in nato kronološko naštejte starejše.

Šolska in/ali akademska izobrazba

Najvišje šolsko zaključno spričevalo kot tudi akademsko izobrazbo navedite najprej, nato ostale mejnike po padajočem kronološkem vrstnem redu.

Nadaljnje usposabljanje

Na tem mestu lahko naštejete seminarje ali delavnice pri nosilcih dodatnega usposabljanja vključno z navedbo časa.

Posebne kvalifikacije

Tukaj lahko naštejete vaše znanje jezikov, IT-znanja ipd. (eventuelno ocenite z lastno oceno).

Mehke veščine

Za delodajalca so te navedbe o vaši osebnosti in načinu dela tudi zelo pomembne: zanesljivost, angažiranost, sproščenost in odpornost na stres je le nekaj primerov.

Zasebni interesi/osebna angažiranost

Ta rubrika ni obvezna. Kljub temu so te informacije za mnoge delodajalce zanimivejše, kot si mislimo: hobiji, aktivno ukvarjanje s športom, prostovoljno delo ipd., povedo veliko o vas kot človeku.

Spričevala in certifikati

Spričevala in certifikate morate priložiti k prošnji v celoti in v kronološkem vrstnem redu. Prošnje preko spleta so izjema: kapaciteta sprejemne pošte je ponavadi pod 5 MB. Zato morate poleg spremnega pisma in življenjepisa priložiti le najpomembnejša spričevala in certifikate v priloženi datoteki. Podjetju dajte vedeti, da lahko ostale dokumente pošljete naknadno ali jih prinesete na predstavitveni razgovor.