Zukunft vermittelt - mit Powerserv

Z nami do zaposlitve

V nadaljevanju vam predstavljamo potek iskanja zaposlitve in postopek iskanja in izbiranja novih sodelavcev s podjetjem Powerserv.

Kleine Schritte, großer Erfolg
Schritt 1

Prijava

Initiativbewerbung

Samoniciativno pošiljanje

Stellenanzeige

Oglas za prosto delovno mesto

Schritt 2

Izbira

Predizbor

Razgovor s kandidatom

Razgovor s kandidatom vas postavi v središče. Spoznati želimo vas in vašo osebnost v vseh pogledih. Celo v primeru, da vaš profil ne ustreza popolnoma razpisanemu delovnemu mestu, obstaja možnost, da najdemo za vas optimalno zaposlitev.

Izbor za vas ustreznih delovnih mest

Vaš svetovalec pozna nezasedena delovna mesta in pred tem poišče vse pomembne informacije o prostih delovnih mestih, npr.:

  • Kaj so konkretne zadolžitve?
  • Kakšna izobrazba in katere kvalifikacije so potrebne?
  • Kateri delovnopravni predpisi obstajajo?
  • S katerimi programi programske opreme poteka delo?
  • Kakšna je starostna struktura delovne skupine?
  • Kdo je predstojnik?

V nadaljevanju se vaš profil primerja s profili delovnih mest (ujemanje kandidat/delovno mesto). Naredi se predizbor delovnih mest, pri katerih v bistvenih točkah obstaja ujemanje.

Schritt 3

Orintacija

Orintacija razgovor

Orientierung

Na orientacijskem razgovoru so vam z našega stališča predstavljena ustrezna delovna mesta. Pogovorimo se tudi o »mehkih dejavnikih«, kot je vzdušje v podjetju, starostna struktura ipd. Na tej osnovi se lahko odločite, ali predhodno izbrane zaposlitve pridejo v poštev.

Schritt 4

Predstavitev

Predstavitev pri stranki

Bewerber

Če vaš profil tudi pri naši stranki naleti na zanimanje, se dogovorimo za termin za zaposlitveni razgovor.

Kunde
Vorstellung

Talent-Pool

V primeru, da vas ne zaposlijo

Spoznali smo vas in znamo ceniti vašo osebnost in sposobnosti. Temu primerno vas stalno obveščamo, ko imamo ustrezna delovna mesta za vas - čisto neobvezujoče, brez obveznosti za vas.

 

Schritt 5

Zaposlovanje

Zaposlovanje

V primeru, da vas zaposlijo, so na voljo trije načini:

Arbeitskräfteüberlassung

Zaposlitev v okviru najema kadrov

Zaposleni ste pri Powerservu, vendar delate v podjetju naše stranke. Obstaja torej delovno razmerje z nami - vključno z vsemi storitvami socialnega zavarovanja, pravicami in dolžnostmi. Če se delo v podjetju stranke konča, poskrbimo
za nadaljevanje dela v drugem podjetju.

Anstellung durch Kundenunternehmen

Zaposlitev v podjetju stranke po uspešnem posredovanju kadrov

Pogodba o zaposlitvi z vsemi pravicami in dolžnostmi se sklene med vami in podjetjem stranke.

Anstellung als interner Mitarbeiter

Zaposlitev kot notranji sodelavec

Powerserv vedno znova širi lastno ekipo.